1. Bc. Petr Lukaštík
     Praha - východní meandr
     Prague - The eastern meander

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem práce je urbanistické řešení zastavitelných ploch v oblasti pražského východního meandru řeky Vltavy. Součástí návrhu je zpracování karlínského a holešovického nábřeží, jejich vzájemné propojení a rozdělení Rohanského ostrova nově navrženými rameny řeky.

     2. Synopsis

      Subject of this work is an urban solution of the parts of the Prague East Vltava meander area to be built over. The proposed concept processes also the adaptation of the Karlín and Holešovice embankments, their interconnection and division of the Rohan island with newly designed river side channels.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. lukastikpetr_portfolio PDF 11 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …