1. Bc. Zbyněk Buchta
     Městské a říční lázně Žďár nad Sázavou, Farská humna
     The city and river spa in Žďár nad Sázavou, Farská humna

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je návrh řešení prostoru Farských humen.
      Práce bude obsahovat návrh objektu veřejných městských
      lázní s bazénem nebo veřejných říčních lázní, včetně doplňujícího
      občanského (např. bistro, kavárna, klubové místnosti) a nezbytného
      provozního zázemí. Součástí řešení bude návrh řešení přilehlé
      parkové plochy a břehu Sázavy.

     2. Synopsis

      The aim of the thesis is to desin the city spa space in the center of Žďár nad Sázavou. The thesis has to contain the design of the main object of the public city spa at the area of Farská humna in Žďár nad Sázavou.The thesis has to contain the public spa space with swimming pool or the public city river spa space with other fuctions like coffee-bar, café, club spaces and the rest necessary background of the main fuction.The work has to solve the area of the near park and the river bank of Sázava river at the place Farská humnain Žďár nad Sázavou.

      
     1. Oponent

      Ing.arch.Dvořák

     2. Data diplomové práce

      1. 4xA1V package PDF 20 MB
      2. Portfolio 150dpi A4 PDF 7 MB
      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      1. městské lázně - interier
      2. řešení parku
      3. širší vztahy - situace
      4. situace mětských lázní
      5. perspektiva městských lázní
      6. schéma
      7. 1np
      8. 2np

      městské lázně - interier

      

    
    


Please wait …