1. Adam Glas
     Bytový dům Orionka
     Apartment building Orionka

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Rozhraní tradiční vilové a blokové obytné zástavby v širším centru Prahy vytváří zajímavý prostor pro bydlení v moderně řešeném souboru menších bytových domů. Díky charakteru místa vznikají mezi domy žádoucí polosoukromé prostory, které tvoří klidná zákoutí odstíněná od ruchu ulic. Modulový formát staveb umožňuje začlenění malých garsonek, flatů i velkoplošných duplexů. Byty jsou řešeny s důrazem na co největší plochy místností s maximálním možným prosluněním, osvětlením a ochranou před hlukem, což spolu s tradičními konstrukčními materiály umožňuje zdravé bydlení v centru města.

     2. Synopsis

      The borderline between traditional villa and apartment housing buildings in the wider centre of Prague creates interesting space for living in the modern complex of smaller apartment houses. Thanks to the characteristic of this place desirable semi-private spaces are created, which make quiet secluded places shielded from the noise of the streets. The buildings modular form enables to integrate small one-room flats, flats and also large area duplexes. Flats are designed with stress on biggest room-areas with maximal insolation, illumination and noise protection possible, which with traditional construction materials enables healthy living in the city centre.

     3. Oponent

      Ing. Jan Krause

      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. glasadam_portfolio PDF 19 MB
      

    
    


Please wait …