1. Robert Hubička
     Infocentrum s galerií Klárov
     Infocentre and Gallery Klarov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Kompozice budovy respektuje historické jádro prahy, kde se obejkt nachází. Kompozičně se jedná o seskupení kvádrů, které jsou navzájem posunuty a vytvářejí tak charakteristickou plastičnost celé fasády. Budova má půdorys tvaru písmene S. Severní část objektu je jednopodlažní, směrem na jih přechází v objekt o dvou nadzemních úrovních. Budova je bohatě prosvětlena téměř kompletně prosklenou fasádou, v místech galerie doplňenou o samonatáčecí sluneční clony. Objekt je funkčně rozdělen na tři části. Infocentrum v přízemní severní části, galerie v jižním křídle a café ve 2NP s výhledem na Pražský hrad. Na celek navazují podzemní jednoúrovňové garáže s vjezdem z ulice U železné lávky. Konstrukčně se jedná o železobetonový kombinovaný systém stěn a sloupů založený jako železobetonová monolitická vana uchycená tahovými piloty do podloží.

     2. Synopsis

      The composition of the building fully respects the historical core of the city of Prague. There is one-storey volume in the northern part and the two-storey one in the southern part. Both volumes are visible from the street level, although there is a ´hidden´floor that can be only seen through the exterior atrium that stretches below the street level. The gallery is therefore accessed from both levels. The building has a S-shaped plan, which intensifies the spatial diversity of the whole scheme. The concept of the building is based on particular blocks that lie on each other and which are mutually and variously shifted. The interior is amply lightened through the entirely glazed facade which is equipped with aluminium sun-blocks around the southern wing of the building where the gallery is located. The building is composed of three functional parts- the infocentre in the northern part, the gallery in the southern wing of the object and the café in the second storey.

     3. Oponent

      ing. Jindrich Schindler

      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. hubickarobert_portfolio PDF 19 MB
      

    
    


Please wait …