1. Bc. Kamila Ungrádová
     Revitalizace Panského domu v Týnci nad Labem
     Revitalisation of Aristocratic House in Týnec nad Labem

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je revitalizace Panského domu v Týnci nad Labem, nacházejícího se v atraktivní poloze na východní straně náměstí. K domu náleží rozsáhlý vnitřní dvůr a hospodářské objekty. Hlavní náplní areálu je penzion, stravovací provozy a prostory pro kulturní vyžití. Stávající objekty jsou zachovány a doplněny novostavbou, součástí návrhu je řešení venkovních úprav dvora. Návrh vychází z poznatků získaných při provádění stavebně historického průzkumu, který byl zpracován jako součást diplomové práce.

     2. Synopsis

      The topic of the diploma project is revitalisation of Aristocratic House in Týnec nad Labem which is situated on the east side of the square. The objects of stables and a large yard belong to the house. New functions of the area are guest house, eating and cultural activities. Current objects are kept in the original state and a new building is added to the complex. Paving and green are also designed. The solution proceeds from the research of historical constructions which was worked as a part of the diploma project.

     3. Oponent

      Ing. arch. Olga Kantová

      
      1. 01/17

      Obrazová dokumentace

      1. situace
      2. SHP
      3. provozní schémata - vývoj
      4. inventarizace
      5. inventarizace
      6. inventarizace
      7. návrh
      8. půdorys přízemí
      9. půdorys 1. patra
      10. řezy
      11. řezy
      12. pohledy
      13. pohledy
      14. vizualizace
      15. vizualizace
      16. vizualizace
      17. vizualizace

      situace

     1. Soubory ke stažení

      1. ungradovakamila_portfolio PDF 18 MB
      

    
    


Please wait …