1. Bc. Markéta Mráčková
     Starý Žižkov
     Old Žižkov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Starý Žižkov

      Východiskem práce se stala jedinečná urbanistická struktura starého Žižkova s křížem čtyř náměstí – Prokopova, Havlíčkova, Kostnického a Sladkovského. Současná podoba náměstí je neuspokojivá, zaslouží si „obrodu“ a péči obce – komunity. Vize je návrat života do těchto míst. Cílem je prostory zkvalitnit a posílit lokální centrum Žižkova skrze definování identit jednotlivých náměstí. Náměstí spojená křížem ulic tvoří společně nedělitelný silný celek. Důraz je kladen na cit pro jednoduchost, přehlednost, volnost a prázdnost prostoru. Přirozené je pro mne ubírání, metodou není designovaní, ale návrat k prostým pořádkům.

     2. Old Žižkov

      The starting pointof this projecthas become an unique urban structure of the old Žižkov with four squares - Prokopovo, Havlíčkovo, Kostnické and Sladkovského. The contemporary image is unsatisfying, it deserves revival and caring of thecommunity. The vision is to return life into these places. The aim is to enhance and strenghten the local center of Zizkov through defining identities of each square. Squares constitute unity. Emphasis is placed on the simplicity, clarity, freedom and emptiness of space.

     3. Oponent

      Akad. arch. David Vávra

      
     1. Obrazová dokumentace

     2. Soubory ke stažení

      

    
    


Please wait …