1. Bc. Olga Humlíčková

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je obnova zámku ve Chvatěrubech. Návrh řeší obnovu hlavního objektu zámku, nového objektu (oranžerie) a tvorbu zahrad. Hlavním principem návrhu je snaha o zachování charakteristického výrazu stavby. Objekt nové stavby respektuje historický areál zámku.
     2. Synopsis

      The subject of this diploma project is the rehabilitation of castle in Chvatěruby. The proposal address the restauration of main building, new building (orangerie) and creating garden. The main principle of the proposal is an effort to preserve the characteristic image of the castle. Object of the new building respect the historical area.
     3. Oponent

      Ing. arch. Olga Kantová
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      1. Nádvoří
      2. Obnovený příkop
      3. Pohled od řeky
      4. Oranžerie

      Nádvoří

     1. Soubory ke stažení

      1. DP_humlickovaolga_oponentni posudek PDF 17 KB
      2. DP_humlickovaolga_oponentni posudek PDF 17 KB
      

    
    


Please wait …