1. Bc. Magda Zapletalová
     RADNICE – PRAHA 5 SMÍCHOV
     TOWN HALL – PRAGUE 5 SMÍCHOV

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout radnici pro Prahu 5. V dnešní době se úřady městské části Prahy 5 nacházejí na několika místech Prahy 5, proto vyvstal požadavek na stavbu nové budovy, která by jednotlivé úřady koncentrovala do jednoho místa. Pozemek se nachází mezi ulicemi Štefánikova, V Botanice a Matoušova. Radnice. Hlavním záměrem bylo vytvořit radnici pro lidi, občany – transparentní a plnou života. Zároveň však důstojnou a přísnou z pozice úředníka.
     2. Synopsis

      The aim of the diploma project was to create a new town hall for Prague 5. In this time municipal authorities of Prague 5 are situated at several places, so it is required to build a new building to concentrate all of the authorities to the one place. The plot is situated between streets Štefanikova, V Botanice and Matoušova. The main intention was to create the town hall for people, citizens – transparent and full of life. But also strict and dignified from the position of the officer.
     3. Oponent

      Ing. arch. Pavol Paňák
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 10 MB
      

    
    


Please wait …