1. Bc. Lucie Galiová
     Seniorské bydlení
     Senior co-housing

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá tématem bydlení seniorů ve městě.
      Cílovou skupinou jsou lidé důchodového věku, kteří nechtějí opustit městské prostředí, na něž jsou celý život zvyklí. Součástí projektu je vyhledání vhodné lokality pro návrh objektu s bezbariérovými malometrážními byty a rozšířeným zázemím. Důležitým aspektem pro volbu místa a formy byla snaha o vytvoření příležitostí pro navázání a udržení sociálních vazeb s vrstevníky i společností obecně.

     2. Synopsis

      This thesis deals with the topic of senior housing in the city. The target group are retirement people who do not want to leave the urban environment in which they have spent all their life. Searching for the suitable locality is also part of the project for building barrier-free, small size apartments with expanded facilities. An important aspect for the choice of location and forming of the effort is to create opportunities for establishing and maintaining of social relationships with mates and society in general.

     3. Oponent

      Ing. arch. Michal Bartošek

      
      1. 01/19

       

     1. Soubory ke stažení

      1. GaliovaLucie_portfolio PDF 16 MB
      

    
    


Please wait …