1. Bc. Martin Tomášek
     Revitalizace historického jádra města Prostějov
     Revitalization of the Prostějov historic city center

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu je doplnění struktury historického jádra města Prostějov, která utrpěla asanací při plánované socialistické výstavbě. Návrh se opírá jak o původní historickou skladbu, tak o novodobé vrstvy. Podporuje jejich vzájemnou interakci, synergii a vytváří nové funkce zkvalitňující centrum i celé město.

     2. Synopsis

      The aim of this diploma thesis is to complement the structure of the historic center of town Prostějov, that was redevelopment during socialistist construction. The proposal is based both on the historical structure and the modern layer. It supports their interaction, synergy and creates new functions which adds value to the historic core and the whole town.

     3. Oponent

      doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D

      
     1. Obrazová dokumentace

      1. vizualizace

      vizualizace

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 4 MB
      

    
    


Please wait …