1. Bc. Věra Horáková
     Polyfunkční soubor s poliklinikou, Karlín
     The polyfunctional complex with health centre, Karlín

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     /Cz/Ateliery/AtelierFortl
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt řeší zástavbu brownfieldu mezi ulicemi Pernerova, Korybutova a úpatím Vítkova. V současné době je pozemek provizorně oplocen a část funguje jako parkoviště.

      Cílem projektu je vhodným způsobem doplnit blokový charakter Karlína, tak aby byla zachována osa, kterou tvoří ulice Urxova, Lyčkovo náměstí, budova základní školy a ulice Korybutova, a zároveň vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele  bytového domu a pacienty zdravotnického zařízení. Návrh řeší objekt  polikliniky a bytového domu s doplňkovými funkcemi v parteru a objekt parkovacího domu.

     2. Synopsis

      The project solves brownfield among Pernerova street, Korybutova street and foot of the hill Vítkov. Nowadays the estate is temporarily surrounded by fence and a part of the estate is used as a car park.

       The The goal of this project is to complete the block character of Karlín, so that the axis that is created by Urxova street, Lyčkovo square, elementary school and Korybutova street is maintained and also create a pleasant environment for both the residents and the health centre patients. The project solves object of health centre and housing with complementary functions in parterre and the car park object.

     3. Oponent

      Ing. arch. Jan Líman

      
      1. 01/27

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace_01
      2. širší vztahy v rámci Prahy
      3. analýza širších vztahů
      4. urbanismis_vizualizace1
      5. urbanismus_vizualizace2
      6. urbanismus_vizualizace3
      7. situace
      8. schéma budovy
      9. koncept
      10. funkční schéma polikliniky a parteru
      11. půdorys 1pp
      12. půdorys 1np
      13. půdorys 2np
      14. půdorys 3np
      15. půdorys 4np
      16. půdorys 5np
      17. půdorys 6np
      18. půdorys 7np
      19. pohledy
      20. řezopohledy
      21. řezopohledy
      22. pohled, řezopohled
      23. pohled, řezopohled
      24. vizualizace_02
      25. vizualizace_03
      26. vizualizace_04
      27. vizualizace_05

      vizualizace_01

      

    
    


Please wait …