1. Bc. Lenka Löwová
     Senior cohousing Holubova
     Senior cohousing Holubova street

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomního projektu je objekt pro společné bydlení seniorů a azylu pro matky s dětmi v sociální nouzi. Vyplňuje proluku v Holubově ulici v Praze. Principem cohousingu je společné soužití  a výpomoc v komunitě. Seniorům hlavně umožňuje zestárnout v přirozeném domacím prostředí a neztratit kontakt s ostatními generacemi.O co skromnější jsou samotné byty, o to větší důraz je kladen na prostory pro setkávání a polosoukromé prostory.

     2. Synopsis

      The topic of Diploma project is community house for seniors together with azyl rooms for mothers with children in social need. The House is situated in gap site in Holubova street in Prague. Cohousing is about together living and help in community. Seniors can get older in home place and they don´t lose the contact with other generations. Flats are modest, bigger accent is given to collectively spaces for meeting and semi private spaces.

     3. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. obecná perspektiva
      2. situace
      3. vizualizace
      4. vizualizace
      5. vizualizace
      6. podélný řez

      obecná perspektiva

     1. Soubory ke stažení

      1. lowovalenka_portfolio PDF 3 MB
      

    
    


Please wait …