1. Bc. Lenka Kormaníková
     Rekreačné stredisko v okolí Košíc
     Recreational facility near Košice

     Jazyk práce
     slovenský
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt ukazuje možné riešenie jedného zo zanedbaných rekreačných stredísk v okolí Košíc, ktoré majú pre svoju polohu a prostredie potenciál byť atraktívne aj pre náročnejších zákazníkov. Riešený projekt je situovaný pri jazere Izra, 35 kilometrov juhovýchodne od Košíc. Na brehoch jazera je navrhnutá reštaurácia s wellness a samostatné obytné chatky, pripomínajúce kryštály. Reštauračná časť je navrhnutá celá presklenná s výhľadom orientovaným do všetkých strán. Wellness sa nachádza v podzemí.Chatky vyčnievajú nad hladinu jazera.

     2. Synopsis

      The project shows a possible development of unused recreational facilities near Košice that have a potential to attract more demanding costumers. The project is situated on the lake Izra located35 km south-east of Košice, the second largest city of Slovakia. Restaurant with wellness and small accommodation units are spread along the lake. Both restaurant and the accommodation units have a crystalic shape. Restaurant, made mostly of glass, is giving people inside an unlimited view. A wellness facility is placed under ground. Accommodation units are partly above the lake.

     3. Oponent

      Ing. arch. Milan Šarapatka

      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …