1. Bc. Bořek Peška

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá řešením říční nivy Vltavy v severní části Pražské kotliny. Dále řeší v detailu nově vzniklý ostrov nazvaný Ostrov věd, kde je umístěn výzkumný ústav. Je kladena maximální snaha o jeho organické začlenění do přírodního kontextu. Důležitým parametrem při tvorbě konceptu budovy jsou požadavky na protipovodňovou ochranu a minimalizaci bariérového efektu v případě povodní. 

     2. Synopsis

      Diploma project defines a masterplan of the Vltava walley in the nort part of Prague. Newly created „Science island“ provils space for research institute. The building is organically shaped to fully integrate with the natural surroundings. Important part of the koncept is the flood control achieved by minimising the barrier effect in the case of floods. 

     3. Oponent

      Ing. arch. Peter Hričovec

      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      1. val
      2. atrium
      3. řez
      4. laboratoře
      5. hala
      6. situace
      7. 1.NP
      8. 2.NP
      9. 3.NP
      10. 4.NP
      11. řezy

     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 17 MB
      

    
    


Please wait …