1. Bc. Josef Kubát
     Císařský ostrov v Praze
     Imperial island in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá nalezením vhodného celkového koncepčního urbanistického řešení lokality Císařského ostrova a jeho okolí. Návrh vychází z podoby historického řečiště Vltavy v těchto místech s přihlédnutím k současným potřebám města. Hledá alternativní cesty zástavby v záplavovém území. Definuje funkční využití v současnosti zanedbaných ploch. Vymezuje centrum Trojské kotliny a současně integruje její jednotlivé časti tak, aby naplno využily svůj potenciál.

     2. Synopsis

      Diploma project seeks for suitable urban concept of Imperial island in Prague and its surroundings as a whole. Proposal reviews historical shape of the riverbed with the contemporary aproach. Project founds alternative ways of building in the flooding area. Masterplan defines usage of abandoned areas. Creates the centre of Troja walley and integrates its separated parts to fully empoy its potencial.

     3. Oponent

      Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. JosefKubat_portfolio_web PDF 17 MB
      

    
    


Please wait …