1. Bc. Miroslav Peterka
     Konverze Zlíchovského lihovaru, Praha - Smíchov
     Conversion of Zlíchov distillery, Prague - Smíchov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Aulík
     1. Anotace

      KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU

      Projekt se zabývá konverzí Zlíchovského lihovaru, který se nachází v jižní části Smíchova - oblast Zlíchov (Praha). Předmětem projektu je základní urbanistické řešení areálu a nalezení vhodného využití stávajících objektů a jejich začlenění do kulturně společenského života městské části.

     2. Synopsis

      THE CONVERSION OF ZLICHOV DISTILLERY

      The project deals with the conversion of Zlichov distillery, in the southern part of Smichov - Zlichov area (Prague). The project is a fundamental solution to urban finding a suitable site and use of existing buildings and their integration into cultural - social life of the city.

     3. Oponent

      Ing. arch. Ladislav Schejbal

      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. peterkamiroslav_portfolio PDF 12 MB
      

    
    


Please wait …