1. Bc. Vilém Hrubý
     Křižíkův dům světla na Karlíně
     The Křižík House of Lights in Karlín

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15115 Ústav interiéru a výstavnictví
     Ateliér
     Ateliér Soukenka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Přechod mezi tmou je stejně rozdílný jako mezi černou a bílou, proto vše co souvisí s tmou by mělo být v co nejtmavších tónech nejlépe v černých materiálech a vše co souvisí se světlem naopak ve světlých materiálech.

      Zjednodušeně: tma = černá, světlo = bílá.

      Ale proto abychom poznali světlo musíme se ponořit do tmy. A když metro představuje tmu, pak výjezdem z něj bychom měli vstoupit do světla - tudíž do domu světla. Filosofický kruh - genius loci - daného místa se uzavírá a vytváří tak jednoznačné a jediné správné zadání a tedy i řešení.

     2. Synopsis

      The transition between darkness is as different as between black and white, so everything related to darkness should be made in the darkest shades of black in the best materials and everything related to the contrast in bright light materials.

      Put: = dark blue, light = white.

      But because we know the light we need to delve into darkness. And when an underground darkness, then exit from it we should come to light - hence the house lights. Philosophical Circle - genius loci - the place closes, creating a clear and onlyentered correctly and therefore the solution.

     3. Oponent

      Mgr. A. Pavel Rek

      
      1. 01/31

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled na nároží a vstup do metra Křižíkova
      2. Noční pohled na nároží a vstup do metra Křižíkova
      3. Pohled z ulice Thámova
      4. Noční pohled z ulice Thámova
      5. Pohled z ulice Sokolovská
      6. Noční pohled z ulice Sokolovská
      7. Pohled z "náměstí" střechy metra
      8. Nadhled na "Světlý vstup"
      9. Noční nadhled na "Světlý vstup"
      10. Nadhled na nároží
      11. Noční nadhled na nároží
      12. Pohled ze dvora
      13. Interiér kavárny
      14. Interiér átria
      15. Myšlenkové schéma
      16. Funkční schéma
      17. Konstrukční schéma
      18. Axonometrické schéma použití barevnosti
      19. Situace širších vztahů
      20. Render situace
      21. Situace parter
      22. Situace pochozích střech
      23. 2PP a 1PP
      24. 1NP
      25. 2NP
      26. 3NP a 4NP
      27. 5NP a 6NP
      28. 7NP a Střecha
      29. Řez podélný
      30. Řez příčný
      31. Pohledy

      Pohled na nároží a vstup do metra Křižíkova

     1. Soubory ke stažení

      1. Portfolio - Teoretická část PDF 9 MB
      2. Portfolio - Praktická část PDF 18 MB
      

    
    


Please wait …