1. Bc. Kseniia Chernozubova
     Senior cohousing, Na Moráni, Praha 2 - Nové město
     Senior cohousing, Na Moráni, Prague 2 – New town

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Hlaváček – Čeněk
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt řeší možnost bydlení cohousingového typu pro skupinu starších lidí v centru města. Senior cohousing je v současnosti aktuální trend snažící se řešit problémy celkové stárnoucí populace formou vzájemné spolupráce obyvatel.

      V rámci zadání je řešený dům, který zahrnuje do sebe tři základní funkce: bydlení, společenské aktivity a ozdravovaní. Pozemek je velmi atraktivní, je v centru města, kde je dobrá dostupnost, občanské vybavení a místa pro odpočinek. Navržené urbanistické a architektonické řešení nabízí prostředí pro klidný i aktivní život komunity.

     2. Synopsis

      This project is dedicated to co-housing senior community space in the city center.

      Senior housing is the current trend of solving problems of aged citizens in the cooperation with habitants.

      As the assignment of this housing deals with it‘s three basic functions: inhabitation, social activities and health improvement.

      It is very attractive area in the city center with good accessibility, recreation places and developed structure.

      Urban and architectural design solution offer the space for tranquil and active community lifestyle.

     3. Oponent

      Ing.arch. Pavel Šmelhaus

      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. DP_chernozubova_kseniia_portfolio.pdf PDF 7 MB
      

    
    


Please wait …