1. Bc. Kateřina Čechová
     DOSTAVBA BLOKU NA ULICI KOMUNARDŮ V PRAZE
     COMPLETION OF BLOCK OF HOUSES ON THE STREET KOMUNARDU, PRAGUE

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Hlaváček – Čeněk
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu byla dostavba bloku na ulici Komunardů v Praze Holešovicích polyfunkčním domem s náplní bytovou, uměleckou školou a restaurací. Dům plní několik funkcí a snaží se přinést nové kvality do okolí Holešovic. Dům nabízí nové bydlení v centru města, umělecké aktivity a živý parter. Dům je určen pro nové majitele bytů, studenty umění, hudby a tance a pro současné obyvatele Holešovic, kteří mohou využívat školy, restaurace, obchodu a zahrady

     2. Synopsis

      The project is the completion of the block on the street Komunardu. It is a multifunctional house with housing, restaurant and art school. House trying to bring new quality to Holesovice. House offers new housing in the city center, art activities and live parterre. The house is designed for new apartment owners, students art, music and dance and for Holesovice residents who can visit school, restaurant, shop and garden.

     3. Oponent

      Ing. arch. Pavel Šmelhaus

      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio5 PDF 20 MB
      

    
    


Please wait …