1. Petr Šuma
     Umění pod povrchem

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Tvar galerie vychází ze šroubovice, jež je umístěna v kvádru o rozměrech 15x15x9. Přirozené světlo je do prostoru přivedeno hranolem s půdorysem trojúhelníku. Hranol zárověň vystupuje ned povrch a tvoří na pohled zajímavou skleněnou konstrukci.
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …