1. Marie Švarcová
     Prostor pro koncerty

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Motto: "Příroda bývá někdy na míle vzdálená našeho civilizovaného světa a v nás přetrvává pocit beznaděje a smutku. Nahlédnout v ní. Dotknout se jí. Pochopit jí. To je nejhezčí poznání, které nás může potkat. Vždyť jen na konci strastiplné cesty čeká radost a smíření.“ \Theodor Reinhoff \Umístění objektu: v prostoru dnešní zástavby ze sedmdesátých let, ale pod zemí \Funkce stavby: malá koncertní hala, místo k setkávání, galerie (podél ochozů)
     1. 01/04

      


    
    


Please wait …