1. Pavel Štencl
     Galerie

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Motto: "I V TÉ NĚJVĚTŠÍ TMĚ JE UMĚNÍ SLUNCEM" \Nádvoří purkrabství se nachází v areálu Pražského hradu. Je to jedna z hlavních turistických tepen, protože zde ústí Zlatá ulička. Myšlenkou nové Galerie je rozšířit stávající prostory nádvoří zasazením do podzemí. Nahradí tím staré výstaviště, které ruší ráz celého purkrabství. \Jedná se o dvoupatrovou železobetonovou podzemní budovu. Dominantním prvkem jsou střešní světlíky, které mírně osvětlují mezipatro, ale zároveň neoslňují spodní patro, čímž se může osvětlení korigovat dle dané výstavy. Jeden světlík zárověň osvětluje schodiště.
     1. 01/09

      


    
    


Please wait …