1. Šárka Malošíková
     Interiér Západočeské galerie v Plzni

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Zavřel
     Předmět
     ATVZ Ateliér - Volné zadání
    2. Anotace

     Interiér vstupního prostoru Západočeské galerie je pokračováním jednoho ze soutěžních návrhů na novou budovu této instituce. Vstup do budovy se nachází o dva metry níže než přilehlá ulice a je přístupný pomocí rampy běžící podél celé hlavní fasády. \Tento prvek se propisuje též do interiéru. Protože je ale půdorysný tvar budovy nepravidelný, vzniká v interiéru nepravidelná přímková plocha, která spojuje dvě linie. První z nich je vytyčena na interiérové straně lehkého obvodového pláště. Druhá pak běží podél vnitřní nosné stěny. Na rampě jsou vytvořeny tři stupně, které slouží k potřebám kavárny, ale mohou být využity i jako malý amfieteátr. \Nosná konstrukce vstupní haly vychází z jejího tvaru. Nosníky se sbíhají v bodě, který vzniká průsečíkem dvou sbíhajících se stěn. Protože rozpon mezi nosnou stěnou a sloupy narůstá, zvyšuje se i výška jednotlivých průvlaků. Tyto dva základní principy, rampa a nosný systém utváří hlavní dojem interiéru, který se při pohledu z galerie v mezipatře jeví díky zkreslené perspektivě delší.
     1. 01/02

      


    
    


Please wait …