1. Šimon Prokop
     Dejvický vnitroblok

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Předmět
     ZAN2 Základní ateliér
    2. Asistent/konzultant

    3. Anotace

     Společenský sál pro širší rodinný kruh, nevelikou (do 50 lidí) toť skupinu, která se sejde jednou za několik let, většinou za účelem oslavy, či snad rozloučení nebo znovushledání, bych si dovolil označit za „nedostatkové zboží“. Obecně věřím, že existuje mnoho skupin právě takovéhoto počtu, které si „netroufnou“ na pronájem velkého sálu. Právě pro jim podobné je určen tento návrh. \Koncepce objektu (jen inspirativně) vychází ze Strukturálního plánu a shledává hlavní sál objemem obsluhovaným, ke kterému pomocí dvou komunikačních prostorů přidružuje dvě další hmoty obsluhujícího charakteru. Při většině společenských akcí většího charakteru cítím absenci nějakého „korzovacího“ prostoru, akusticky i opticky odděleného od hlavního sálu, kde může proběhnout kratší, důvěrnější konverzace za chůze. Když se lidé baví, jsou hluční, a ti, kteří mají chuť se nějakého tématu dotknout hlouběji, musí, takřečeno, „na vzduch“. Toto místo, takzvaně na vzduchu, jsem se pokusil přesunout dovnitř hmoty budovy. \Hmotové rozvržení nechává jednoduše čitelné umístění hlavního sálu. Kvůli zřejmému problému s každodenním využitím celého sálu je objekt vybaven mezaninovým barem s venkovní zahrádkou v patře a „učebnou“. Obě místa jsou plně využitelná bez nutnosti otevírat hlavní sál, což činí objekt multifunkčnějším a variabilnějším. \Díky střízlivému kontrastu dvou hlavních materiálů, skla a umělým kamenem obloženého betonu, získává objem váhu na místech, kde má působit majestátně a odlehčeně se vznáší tam, kde přijímá světlo, nebo zprostředkovává výhled do parku, či na náměstíčko před vchodem. \Budova se dynamicky lámaným štítem účastní hlučnějšího a živějšího uzlu v bloku. Zásobovací vchod umístěný z boku, pročež nejizví průčelí, přiléhá k ulici, která lemuje novou zástavbu. Zadní stranou objekt komunikuje s parkem, ať už pohledově, či umístěním zahrady. Výškově gradující hmota reaguje na vedle stojící „věž“.
     1. 01/06

      


    
    


Please wait …