1. Eva Štouračová
     „Quercus rubra“ - bar v Divoké Šárce

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2009/10
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN2 Základní ateliér
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Zadání

     Bydlení "pro mne" na libovolném místě na území Divoké Šárky (modelová krajina).
    4. Anotace

     Funkce objektu, cíl návrhu, inspirace: \- Návrhem je bar s venkovním sezením, sloužící převážně v letních měsících \- Součástí objektu je i malý obytný prostor, pro celoroční bydlení \- Cílem návrhu je začlenění objektu do okolní krajiny a nenarušení atmosféry údolí \- Inspirací se pro mě stal dubový list (půdorys i zastřešení imituje stylizovaný list) \ - V průběhu práce došlo k rozšíření potoka obklopujícího bar na jakousi zátoku – bar je tedy přímo na vodní hladině \Lokalita: \V Divoké Šárce je místo v údolí u potoka, z jedné strany obklopeno stromy a přiléhajícím svahem a z druhé strany nabízí přístup z otevřené louky \- Údolím vede pouze jedna cesta, která umožňuje přístup z východu nebo západu
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …