1. Vít Kašpárek
     Studentská obytná jednotka

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Asistent/konzultant

    3. Zadání

     Předmětem úlohy bylo vytvoření ideového architektonického konceptu individuálního studentského bydlení umístěného na střeše panelového domu. Úloha byla zpracovávána v časovém období 7 týdnů a rozsahu 28 vyučovacích hodin.
    4. Anotace

     Úkolem bylo vytvořit obytnou buňku pro studenty s maximálními rozměry 6000x6000x6000 milimetrů umístěnou na střeše panelového domu v Praze na Červeném vrchu. Mojí obytnou buňku bude možné multiplikovat pomocí dvou protilehlých bočních stěn. Jedním z hlavních cílů bylo také dobré osvětlení celého interiéru a co nejlepší využití prostoru. Ze zadaného objemu krychle jsem vyřízl uprostřed vstupního průčelí kvádr o rozměrech 1200x1500x2500 mm, který bude sloužit jako kryté závětří. Z tohoto závětří bude také přístupný úložný prostor pod schody, kde bude možné skladovat jízdní kolo a jiné sportovní vybavení. Vyříznutý kvádr (závětří) rozdělí pomyslně půdorys přízemí na 4 části. Přízemí bude tedy rozděleno do 4 hlavních zón: \1. zóna – komunikační – závětří a zádveří \2. zóna – koupelna \3. zóna – hlavní obytný prostor s kuchyní \4. zóna – schodiště s knihovnou do patra \Ve spodním podlaží bude zádveří, ze kterého se po levé straně vchází do koupelny nebo rovně do hlavního obytného prostoru. V hlavním obytném prostoru je malá kuchyňská linka a dvouramenné schodiště. Po schodišti, které bude také sloužit jako velká knihovna v obytném prostoru (bude plynule navazovat na hlavní obytnou místnost) se dostaneme do patra s ložnicí a pracovnou, která je od ložnice oddělena pásem skříní a případně posuvnými dveřmi. Rozdělení na zóny, použité v půdorysu přízemí i patra, je patrné i na vstupní fasádě a na střeše. Jediné okno na vstupní fasádě je totiž umístěno nad vyříznutým zádveřím a zároveň pokračuje přes celou střechu až k protilehlé skleněné fasádě. Celou buňkou tak prostupuje pruh, který znázorňuje horizontální komunikační zóny.
     1. 01/03

      


    
    


Please wait …