1. Tomáš Klapka
     Příběh plovárny

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Asistent/konzultant

    3. Zadání

     Cílem úlohy byl návrh experimentálního výstavního prostoru do objektu plovárny popsané v knize Rema Koolhaase Třeštící New York. Objekt plovárny byl rozdělen, každý student zpracovával samostatně svůj díl o půdorysných rozměrech 12 x 12m a maximální výšce 5m, nad úroveň horního povrchu plovárny mohla stavba vystupovat maximálně 1,5m. Důraz byl kladen na vytváření vnitřních prostorů (proporce, měřítko) a práci se světlem. Úloha byla zpracovávána v časovém období 7 týdnů a rozsahu 28 vyučovacích hodin.
    4. Anotace

     Prostor pro divadelní scénu a promítání uměleckých filmů \Cílem projektu je poskytnout jednoduchý prostor pro kulturní akce v podobě promítání studentských či jiných filmových prací a zároveň umožnit prezentaci divadelních scén nebo tanečních skupin. \Dva boční ochozy (rovnoběžné s ochozy celé plovárny) umožňují přístup ke schodišti, které na ně plynule navazuje a znižuje úroveň ochozů na úroveň nejvyššího stupně hlediště. Hlediště je tvořeno pěti schody o hloubce jednoho metru a výšce 45 centimetrů. Přičemž jeden schod znamená jednu sedací řadu hlediště. Na obouch koncích hlediště je pak schodiště svedené až na jevištní plochu. Nejnižší úroveň je vlastní jeviště o rozměrech přibližně 6x9,5 metrů. Pohledová stěna jeviště je pak samotnou promítací plochou. Podélné místnosti pod ochozy jsou propojeny dveřmi s jevištěm v jeho zadní části - místnosti umožňují zázemí pro šatny učinkujících a zařízení divadla (kina). \Nad Jevištěm a hledištěm je střecha (ve výšce cca. 7 metrů), která je nad ochozy, včetně ochozu v nejvyšší úrovni hlediště, otevřena. Promítací zeď a obě boční stěny jsou vytaženy až ke střeše. Samotný prostor není tedy vůči okolnímu prostředí zcela uzavřen a přitom poskytuje jak světlo pro divadelní hru tak přítmí pro promítání filmu. \Místo je určeno k úzkému střetávání kulturní obce a kultury samotné.
     1. 01/07

      


    
    


Please wait …