1. Kolektiv autorů
     Výstava prostorů na Rašínově nábřeží

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Tento projekt vznikl jako týmová práce studentů prvního ročníku v předmětu ZAN. Zadání vychází z úvahy, že architektura - prostor -  může vyvolat v člověku silný emocionální zážitek, stejně jako umělecká díla jiných žánrů. Každý student měl na začátku semestru představit umělecké dílo jakéhokoli žánru, které v něm vyvolává silné emoce...slyšeli jsme hudbu, literární dílo, viděli jsme výtvarná díla, architekturu, filmy...prožívali jsme prázdnotu, chaos, hravost, bezmocnost, nejistotu, úzkost, volnost, osamocenost, pohlcení... \Úkolem každého studenta bylo navrhnout prostor - jeden z exponátů výstavy. \Cílem bylo vyvolat v potencionálním návštěvníkovi výstavy při procházení tímto prostorem podobné emoce, jako vyvolalo výše zmíněné umělecké dílo. \Společně pak studenti navrhovali celkovou urbanistickou koncepci výstavy v rámci Rašínova nábřeží, které si nejprve vymodelovali. Jednotlivé exponáty jsou situovány tak, aby cesta k nim a jejich vzájemné vztahy umocňovaly zvolený zážitek. Společným byl i návrh mostu mezi dvěma exponáty - chaosem a úzkostí. \Společný model nám vyfotil Lukáš Kobr.
     1. 01/09

      


    
    


Please wait …