1. Jaroslav Kopecký
     Úzkost

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Objekt se nachází asi 20 metrů od náplavky Rašínova nábřeží. Můžete se k němu dostat loďkou, ale cesta přes most, vedoucí od “chaosu” je zaručeně bezpečnější. Již exteriér stavby vzbuzuje určitou nejistotu a její tmavá, modrofialová barva na náladě také nepřidá. V interiéru jste vystaveni psychickému tlaku a osoby s klaustrofobií by si měly cestu ještě rozmyslet. Úzké, neustále se zužující chodby, tmavá zákoutí, šikmé podlahy a jen minimum světla vás čekají celou cestu. A pokud se dostanete až na střechu, čeká vás překvapení, cesta zpět.
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …