1. Lukáš Kopp
     Úzkost

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     ÚZKOST – TIMOR \Pro vyvolání pocitu úzkosti jsem použil několik psychologických elementů. \1.       LABILITA \Objekt je umístěn pontonech na vodní hladině, jejíž rozkolísanost spolu se schodištěm zavěšeným do stropních trámů (na  principu houpačky ) napomáhají navodit pocit lability. \2. BEZPROSTŘEDNÍ NEBEZPEČÍ \„Bortící se“ průčelní stěna při vstupu do prostoru je vystřídána druhou „bortící se“ stěnou v interiéru. Pocit, že „nám stěna brzo spadne na hlavu“ s námi zůstává po celou dobu pobytu. Konstrukční problémy byly vyřešeny použitím ocelového skeletu ukotveném do říčního dna. \3. FYZICKÁ STÍSNĚNOST \Už u vchodu jsme nuceni se doslova procpat otvorem velikostí se blížícího k „vchodu do psí boudy“. Vnitřní schodiště je konstruováno v šířce 60 cm, tudíž je v něm okamžitě možný pouze jednosměrný provoz. Při dávání přednosti a pro plynulost provozu by tedy měla platit jistá galantnost. \Světlá výška stropů začíná na 200 cm a v průběhu výstupu do vyšších pater je zredukována až na 160 cm. Při této výšce již není možný onen civilizovaný pohyb „vzpříma“, ale člověk se musí v závislosti na své výšce více čí méně předklonit. \4. NEJISTOTA \K docílení pocitů nejistoty je v objektu použito přízemních pásových oken o výšce 40 cm.Tyto okna zabezpečují dostatek světla pro osvětlení podlah nezbytných pro pěší chůzi, ale zároveň osvětlují pouze spodní 1 místností. Tak si nevidíme ani na vlastní ruce, natož na osoby stojící kolem nás. A to už člověka znejistí.
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …