1. Jonáš Kolařík
     Prázdnota

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Prázdnota. Zlomyslně se šklebící černočerná dutina ve vašem nitru. Duše postupně zarůstá a kvete pestrobarevnými květy, když v tu ránu se jí prožene stádo splašených koní a zbude po nich spoušť. Tam, kde kvetly zahrady, nyní umírají zlámané rostliny. Prázdnota je pozůstatkem zhacených plánů, ztracených hodnot a snů, které se nikdy nesplní. \Chrám prázdnoty. Uvědomění si zlomového momentu, který se neodvratně blíží. Přibližující se velkolepý portál, za kterým vládne temnota. Co následuje za ním je nepřívětivé. Prázdné, chladné a tmavé. Bez života a bez chuti pokračovat. Proč taky? Vše je pryč. Uvěznění v bublině. Vaše jediná naděje je křehká a nejistá. S přemáháním jdete za ní. Srdce poskočí. Posledních několik schodů k cíli. Uvědomění si. Je pryč. Jste slabí. Nespasí vás. Jdete dále životem. Slunce si s vámi hraje a paprsky vás píchají do vlasů sklopené hlavy. Nezvednete ji. Vše je pryč, i vaše nejskromnější sny. Ta touha, která se už nenaplní. Jste vůbec člověk? Nemáte pro co žít. Bylo to vůbec skutečné? Nebyl to sen, uměle vytvořený důvod, proč žít? \Jednou vyjdete ven a oslní vás zářící vodní hladina. Příjemný chladivý vánek a hřejivé paprsky slunce. Byl to jen sen.
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …