1. Vilém Kořený
     Odcizení

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Zadání

     Zadání: Navrhnout prostor, ve kterém se bude pohybovat relativně velké množství lidí, ale přesto se v něm budou cítit odcizeně.
    4. Anotace

     Řešení: \Pohyb člověka po kruhové chodbě – vidíme max. 2m před sebe (resp. za sebe) ostatní lidé jsou v zákrytu a tak nevnímáme ostatní návštěvníky \Proces: \Do objektu, jsou návštěvníci pouštěni jednotlivě, po určitém časovém intervalu. Pohybují se mezi vnějším a vnitřním válcem po kruhové rampě. Clona je umístěna vždy 50cm nad rampu s výjimkou lávky, kde přechází v zábradlí. To zapříčiňuje, že návštěvníci, kteří jsou na lávce, nebo v centrálním prostoru vidí ostatním pouze nohy. V nejvyšší části se nachází lávka, nad kterou je zavěšen válec. Toto místo působí částečně kontrastně, oproti chodbě a zároveň demonstruje odcizení člověka od společnosti. Tím, že člověk “vstoupí“ do válce, ztrácí kontakt s okolím. Podobným principem jako nahoru se vrací člověk dolů. Na konci cesty může návštěvník vstoupit do centrální místnosti, kde pozoruje otvory ve vnitřním plášti pohyb ostatních návštěvníků. Tam se také mohou lidé scházet a prostor proto působí na člověka kontrastně od osamělé chodby Tím si člověk snadněji uvědomí smysl celého prostoru. \Materiál: \Tvrzené akrylátové sklo \Konstrukce: \Vnější plášť tvořen pláty PLEXIGLASu.Nosná konstrukce je z lepených dřevěných vazníků. \Situace: \Objekt je situován mimo ,,výstavní areál‘‘. Tuto variantu jsem zvolil v souladu s vybranou emocí a její působení na celkovou koncepci výstavního prostoru.
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …