1. Jindřich Kobr
     Chaos

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN1B Základy arch. Navrhování
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Na úplném začátku naší cesty jsme se nechali inspirovat uměleckým dílem, který v nás vyvolal silný emoční prožitek. Byl jsem zrovna po skvělém kinematografickém zážitku z návštěvy velkého plátna na filmu ,,Inception“ (Počátek).  Tento film  ve mně zanechal  hluboký zážitek provázený nejistotou, napětím, neustálým soustředěním se na děj a přemýšlením o myšlence filmu. Směs těchto pocitů a emocí jsem popsal jako chaos. \Prostor jsem pojal jako bludiště. Prvotní návrh tvořil bludiště pouze v půdorysu, skládal se ze šesti výškových úrovní, propojených schodišti a místo plných stěn byly cesty odděleny lamelami. Tento návrh se později vyvinul v bludiště s „cestou pod cestou“. V půdorysu přibyla diagonála začínající dva metry od rohu na obě strany, ve které se plná podlaha změnila na podlahu z prken s mezerami mezi nimi a tak  návštěvník prostoru má možnost průhledu skrz mezery mezi prkny na nižší úrovně, v nejnižší úrovni pak na Vltavu. Prostor je usazen na náplavku pouze polovinou svého půdorysu, druhá spočívá na sloupech nad řekou. \V prostoru se najde pro každého něco.  Klaustrofobické prostory úzkých chodeb obklopených stěnami nám mohou připomínat skalní města, kde se člověk taky může bez problémů ztratit. Pocit samotného chaosu při průhledu mezi stěnovými lamelami, kdy je možno vidět východ, ale není jasné, jak se k němu dostat. K východu vede hned několik cest. Pomozte najít sponzora, postavte „Chaos“ a zkuste najít aspoň jednu. Do prostoru se vchází po schodišti z náplavky a vychází se na most směrem k prostoru ,,Úzkost“ kolegy Jardy. \,,Krása chaosu se ukrývá ve složitosti jednoduchých věcí.“
     1. 01/10

      


    
    


Please wait …