1. Jiří Kašpar
     Revitalizace Smetanova nábřeží v Praze

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Předmět
     ZAN2 Základní ateliér
    2. Asistent/konzultant

    3. Zadání

     Předmětem studentských projektů byl návrh revitalizace Smetanova nábřeží prostřednictvím jednoduchého objektu. V rámci výuky studenti studenti/studentky analyzovali zadanou lokalitu, vypracovali jednoduchý koncept urbanistického řešení a definovali program pro navrhovaný objekt.
    4. Anotace

     Částečně zpevněný náplavek označovaný jako poloostrov Hollar leží u Smetanova nábřeží mezi Karlovým mostem a mostem Legií. V tomto prostoru se nachází malý park a neogotická Krannerova kašna. Prostor náplavku není moc velký asi 130 x 20 m. Výška terénu nad hladinou vody nepřesahuje 50 cm. Přístup na poloostrov umožní ocelové schodiště. \Revitalizace nábřeží by měla přilákat lidi do blízkosti vody. Měla by umožnit aktivity všem věkovým kategoriím. Jak mladým, tak starým lidem. Možnost sednout si do stínu stromu nebo si zahrát hru s přáteli. V horkém letním dni občerstvit své tělo něčím malým k snědku nebo k pití, zakotvit loďku nebo si jí dokonce půjčit. \Návrh nábřeží zasahuje dále do řeky. Roztáhne se od mostu Legií, přes délku parku až k jeho konci. Přístup na nábřeží umožňují dvě schodiště ze severní a jižní strany. Přibližně uprostřed je stávající tunel, ve kterém se v návrhu počítá jako s bezbariérovým přístupem. Na severní straně se nachází hřiště na pétanque a na jižní straně dvě basketbalová hřiště modifikovatelná na volejbalová. Jsou chráněna vysokou ochrannou sítí. Mezi těmito prostory je zatravněná část s původními stromy. Molo navazuje na přístupový tunel a na něj řešený objekt. \Za zádveřím, které je možné využít jako zimní zahradu, je velký prostor na který navazuje bar a sklad sportovního vybavení. Zde si člověk může pronajmout hřiště, půjčit si loďku nebo si dát něco k pití. Součástí budovy je i sociální zařízení a možnost převléknout se, osprchovat se a uschovat si své věci. \Z boku je schodiště na střešní terasu, kde je venkovní posezení a druhý bar s rychlým občerstvením.
     1. 01/02

      


    
    


Please wait …