1. Jaroslav Kopecký
     Divoká Šárka - příroda - architektura - symbióza ... kaple nad roklí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Semestrální práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Předmět
     ZAN2 Základní ateliér
    2. Vedoucí práce

     1. Ing. arch. Hana Špalková
    3. Anotace

     Funkce objektu: Kaple je primárně určena lidem, kteří jsou znuděni velkoměstem a chtějí odpočívat v přírodě. Budou zde probíhat pravidelné modlitby, koncerty a setkání. Mimo jiné slouží kaple jako místo, kam se uchýlí lidé při nepřízni počasí. Obytný prostor, přidružený k hlavní lodi, slouží malé skupince lidí se stejným posláním a vírou, kteří zde celoročně žijí a kapli hlídají a spravují. \Cíl návrhu: Cílem bylo začlenit objekt do modelové krajiny, aby vznikla určitá vzájemná symbióza, avšak můj návrh má tvořit dominantu nad celou lokalitou Divoké Šárky. Stavba má navázat na dynamiku terénu a vytvořit výraznou vertikálu na hraně kopce. Původně jsem zamýšlel využití tří hmot, které by postupně s určitým odskokem gradovaly, nakonec jsem se rozhodl pro dynamické křivky, které gradaci ještě umocnily. \Prostředí stavby: Divoká Šárka je rozsáhlé území nedaleko letiště Ruzyně, avšak stále blízko Dejvicím, tudíž i centru Prahy. Ale jako Praha to tu rozhodně nevypadá, najdeme tu malebná zákoutí, rozsáhlé louky, husté lesy i osamělé dominantní stromy. Stavba se tyčí na samém vrcholu většího ze dvou skalních masivů, zdvihajícím se nad hlubokým údolím. Toto místo je zároveň nejvyšším v celé lokalitě. K objektu vede cesta, či spíše pěšina od Džbánu. Po poměrně krátkém, ale prudkém stoupání se ocitnete na loukách v těsné blízkosti kopce, na kterém kaple stojí. Již při stoupání je na kapli krásný pohled, skrz stromy z dramatického podhledu. Samotný kopec je vegetací porostlý velmi málo, jen tu a tam stojí osamocený strom nebo keř. Stavba je vidět téměř z kteréhokoli místa, také výhled je jedinečný, jedním směrem na Prahu, druhým do divoké přírody. Na dalších stranách můžete tyto pohledy a výhledy vidět sami.
     1. 01/09

      


    
    


Please wait …