1. Jan Vašek
     Škola pro nová media
     The School of new Media

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Nová škola bude nabízet výuku v oborech tisk, drama, audovizuální a hudební media. Integrovány budou poradenské a speciální služby, další společenské prostory a kavárna.
    3. Synopsis

     There School will provide courses in the fields of press, drama, music and audiovisual production. There will be also social networking consulting rooms, several-, kultur- and workschop rooms and cafe.
    4. Oponent

     Ing. arch. Šárka Voříšková

     1. vasekja1-dip-portfolio PDF 14 MB

    
    


Please wait …