1. Bc. Jana Urbanová
     Konverze a dostavba areálu bývalého pivovaru v Sedlci - Kutné Hoře
     Conversion and annex of former brewery´s complex in Sedlec - Kutná Hora

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     emolovaného a situovaného v blízkosti Chrámu Nanebevzetí Panny Marie a kostnice v Sedlci - Kutné Hoře. V areálu je navrženo informační centrum, klubovna, expozice pivovarnictví s prodejem suvenýrů, konferenční sál, ubytování, sauna, restaurace. Dochované objekty jsou obnoveny tak, aby jim byl co nejvíce navrácen původní charakter.
    3. Synopsis

     This work is being dealt with a complete habilitation of a complex of former brewery that is partly demolished. It is situated close to The Church of Assumption and a charnel house in Sedlec - Kutná Hora. In the complex there is a new info center, spaces for a club, exposition of a brewery, souvenir shop, conference room, accomodation, sauna, restaurant. I tried to recondition the original character of preserved buildings.

     1. urbanj13-dip-portfolio PDF 6 MB

    
    


Please wait …