1. Bc. Ondřej Stolařík
     Dostavba centra Ostravy - Poruby
     Annex of the centre of Ostrava - Poruba

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Tématem práce je návrh dostavby centra Ostravy – Poruby, doplnění skeletu hlavních veřejných prostor a vytvoření silného urbánního a architektonického konceptu.
    3. Synopsis

     The subject of the task is a design of the annex of the centre of Ostrava-Poruba, the completing of the main public areas skeleton and the creation of the forceful urbane and architectonic concept.
    4. Oponent

     Ing. arch. Radim Václavík


    
    


Please wait …