1. Bc. Zuzana Polednová
     Konverze a dostavba bývalé hospodářské usedlosti v Chýni
     Conversion and extension of a former farmhouse in Chýně

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt

    2. Anotace

     Tématem diplomové práce je revitalizace bývalého hospodářského areálu v historické části obce Chýně. Areál je částečně tvořen budovou rodinného pivovaru, který bude zachován a není předmetem projektu. Cílem projektu je vytvorení kvalitního veřejného prostoru a jeho odstínení od okolních rušivých vlivu . Jako funkční náplň jsem zvolila bydlení pro seniory, tzv. senior co-housing, doplněný o klasické bydlení, služby a prostory pro volnočasové aktivity. Vzniknout by tak melo další centrální místo obce, které bude splňovat nároky rozrustající se obce v dosahu Prahy.
    3. Synopsis

     The topic of my diploma project is revitalization of the former site of historic part of village Chýne. The area consists of a family brewery building, which will be maintained and will not be a subject of the project. The project aims to create a quality public space and it´s shielding from the surrounding interference. Functional content will be housing for seniors, so called senior co-housing, accompanied by traditional housing, services and facilities for leisure activities. Result should be a formation of another central location of the village, which will meet demands of a growing community in range of Prague.
    4. Oponent

     Ing. arch. Šárka Voříšková
    5. Portfolio ke stažení

     1. sleglova-dip-portfolio PDF 3 MB

    
    


Please wait …