1. Bc. Kamil Měrka
     Dům České Architektury
     House of Czech Architecture

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Hájek
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Cílem diplomové práce je propojení centra Prahy s parky na Letenské pláni. Tímto propojením by se měl stát objekt navržený do svahu mezi bývalým Stalinovým pomníkem a Čechovým mostem. Věřím, že zvolená kulturně vzdělávací funkce Domu České Architektury plně odpovídá významu dané lokality a přispívá ke zlepšení jejího stávajícího stavu.
    3. Synopsis

     The goal of the diploma project is connection of the centre of Prague with the parks in Letná. By this connectin should be the object designed into the slope between historical monument of Stalin and Čechův bridge. I believe, that proposed cultural educativ function of the House of Czech Architecture is fully coresponding with the sense of location and that it creates better condition of place.
    4. Oponent

     Ing. arch. Tomáš Hradečný

     1. merkakam-dip-portfolio PDF 5 MB

    
    


Please wait …