1. Bc. Eva Mašková
     Kreativní inkubátor a pavilon Slovanské epopeje Praha Těšnov
     Creative incubator and pavilion for Slavic epopee Praha Těšnov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Aulík
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Projekt se zabývá řešením území bývalého nádraží Praha Těšnov, kterým prochází severojižní magistrála na estakádě. Předmětem projektu je vytvoření fungujícího veřejného prostoru a návrh staveb odpovídajících poloze a významu tohoto místa. V rámci urbanismu je nově navrhnuto i přiléhající území Masarykova nádraží a autobusového nádraží Florenc.
    3. Synopsis

     The project deals with the area of former railway station Těšnov which is crosscut by southnothern trunk road. The theme of the project is to design functioning public space and buldings which are adequate to the position and importance of the site. The area of Masaryk's railway station and bus station Florenc was redesigned within the frame of urbanism.
    4. Oponent

     Ing. arch. Jaroslav Zima


    
    


Please wait …