1. Bc. Kateřina Kapletová
     Třída 1. Máje, Liberec
     1st May Avenue in Liberec

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Dořešení ulice 1. Máje. Obligátní otázka: „Zastavět nebo nezastavět?“ Práce se zaměřením na veřejný prostor a zeleň ve městě, s ohledem na stávající zástavbu, existující zeleň a funkční využití. Nalezení nového vzhledu centra města. Charakter a „zelenost“ ploch. Jaký druh prostoru bude využíván ve městě pod horami, kde slunce svítí málokdy a často prší? Odpovědí je za prvé kompaktní uliční fronta ulice 1. Máje a vydělené prostory zeleně u stávajících panelových a nově vzniklých bytových domů. Za druhé pak přestavba parku na Rybníčku, umožnění přístupu k řece Nise a dořešení prostoru, prostupností a směrů os kolem krajského úřadu a obchodního domu Fórum.
    3. Synopsis

     Solution to the 1st May Avenue in Liberec. Obligatory question: “To build or not to build?” Work focused on public space and city landscape, with regard to existing buildings and vegetation, as well as to current land use. To find a new “look” for the city center, the character and the level of “greenness” of the areas. What kind of space will find a use in the city under the mountains, where the sun rarely shines and it rains very often? My answer is firstly, a compact front of the street created by building blocks and separated green spaces intended to be sort of gardens for the existing and proposed apartment buildings. Secondly, the regeneration of the Park Na Rybnicku, allowing access to the river bank and resolving space, its permeability, axes, and relations to the municipal and commercial buildings nearby.
    4. Oponent

     Ing. Ing. arch. Jiří Janďourek


    
    


Please wait …