1. Bc. Jan Hrouda
     Vnější krajina Prahy - park Hostivař-Hrdlořezy
     Outer landscape of Prague - park Hostivař-Hrdlořezy

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Diplomní projekt zpracovává téma pražské periferie a její vztah ke krajině. Skrze celoměstský koncept je vytvořen návrh parku spojujícího Hostivař a Hrdlořezy. Park je kombinací volné krajiny a prvků rozmanitých aktivit.
    3. Synopsis

     Diploma project works with the topic of Prague's periphery and its relationship to the landscape. The design is created throught a citywide concept. The park connects two parts of periphery landscapes - Hostivař and Hrdlořezy. The park is a combination of open countryside and a variety of activities.
    4. Oponent

     Ing. arch. Kamil Kubiš

     1. hroudjan-dip-portfolio PDF 34 MB

    
    


Please wait …