1. Bc. Lukáš Grasse
     Lázně
     Baths

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Lábus
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Tři světy ve věži - ústředním prvkem městských lázní je hmota lázeňské věže představující tři světy lázeňství, voda se mění v páru a ta se rozplývá ve vzduch
    3. Synopsis

     Three worlds in the tower - the main point of civic baths is a volume of bath tower presenting three worlds of bathing: water is changing to steam and steam is spreading to air.
    4. Oponent

     Ing. arch. Martin Feistner

     1. grassluk-dip-portfolio PDF 11 MB

    
    


Please wait …