1.  
  2. English
    1. ČVUT v Praze, Fakulta architektury

     1. Kalendář

      Pro tento den nejsou v kalendáři vloženy žádné události.

      Více viz souhrnná sekce kalendáře, kalendáře jednotlivých studijních oborů, ústavů a atelierů. Kalendář přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

      1. ALFA 06 2018

       Představujeme doc. Pospíšila
       Kudy k vědě?
       Reflexe: Sara Eloy
       Očima doktoranda Krejčíře

       1. Stáhnout PDF 876 KB

      Alfa je bulletin vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Archiv starších čísel Alfy naleznete zde.

      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

      1. 01/75

      Z dění na FA

      1. 2. 10. Zahájení zimního semestru 2017/18 (foto J. Ryszawy)
      2. 2. 10. Zahájení zimního semestru 2017/18 děkanem prof. Ladislavem Lábusem (foto J. Ryszawy)
      3. 2. 10. Vernisáž výstavy Poválečná 45-89 (foto J. Ryszawy)
      4. 2. 10. Představení Ročenky FA ČVUT 2016/17 (foto J. Ryszawy)
      5. 6. 11. November Talks - Jacob van Rijs (foto L. Kotek)
      6. 6. 11. November Talks - prof. Ladislav Lábus, prof. Zdeněk Zavřel, Jacob van Rijs (foto L. Kotek)
      7. 6. 11. November Talks - Jacob van Rijs diskutuje se studenty (foto L. Kotek)
      8. 13. 11. November Talks – Rainer Mahlamӓki (foto L. Kotek)
      9. 13. 11. November Talks – Rainer Mahlamӓki v diskuzi (foto L. Kotek)
      10. 13. 11. November Talks – Rainer Mahlamӓki a prof. Zdeněk Zavřel (foto L. Kotek)
      11. 16. 11. Vernisáž výstavy Ikonická díla v modelech studentů FA (foto J. Ryszawy)
      12. 16. 11. Vernisáž výstavy Ikonická díla v modelech studentů FA (foto J. Ryszawy)
      13. 16. 11. Vernisáž výstavy Ikonická díla v modelech studentů FA, prof. Matúš Dulla (foto J. Ryszawy)
      14. 20. 11. November Talks – Kees Christiaanse na FA ČVUT (foto L. Kotek)
      15. 20. 11. November Talks – z přednášky Kees Christiaanse (foto L. Kotek)
      16. 20. 11. November Talks - prof. Zdeněk Zavřel, Kees Christiaanse, prof. Ladislav Lábus (foto L. Kotek)
      17. 22. 11. Akademický senát zvolil staronového děkana FA ČVUT prof. Ladislava Lábuse
      18. 27. 11. November Talks – prof. Zavřel uvedl přednášku Farshid Moussavi (foto L. Kotek)
      19. 27. 11. November Talks – Farshid Moussavi přednáší v Betlémské kapli (foto L. Kotek)
      20. 27. 11. November Talks – prof. Lábus s celou Betlémskou kaplí oceňují Farshid Moussavi potleskem (foto L. Kotek)
      21. 28. 2. Druhá kůže 2018, publikum dychtivě očekává vyhlášení výtězů letošního ročníku v levé dvoraně FA U jelena, foto Jiří Ryszawy
      22. 28. 2. Druhá kůže 2018, prof. Michal Kohout s prof. Irenou Šestákovou, porotci a pořadateli zahajují slavnostní předávání, foto Jiří Ryszawy
      23. 28. 2. Druhá kůže 2018, vítězka Anna Volk poslouchá hodnocení poroty, foto Jiří Ryszawy
      24. 28. 2. Druhá kůže 2018, vítězka letošního ročníku Anna Volk u modelu svého projektu, foto Jiří Ryszawy
      25. 28. 2. Druhá kůže 2018, vítězka Anna Volk a Matěj Kováčik, který obsadil druhé místo, foto Jiří Ryszawy
      26. 27. 2. Nový rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček byl v Betlémské kapli uveden do funkce jako 96. rektor nejstarší české technické univerzity, foto Jiří Ryszawy
      27. 27. 2. Českou hymnu vyslechli přítomní v podání Dagmar Néméthové z Fakulty strojní ČVUT, foto Jiří Ryszawy
      28. 27. 2. Obřadu v Betlémské kapli se zúčastnili zástupci akademické obce ČVUT, foto Jiří Ryszawy
      29. 27. 2. Slavnosti ČVUT se zúčastnili také zástupci českých vysokých škol a univerzit, foto Jiří Ryszawy
      30. 27. 2. Předseda AS ČVUT doc. Jan Janoušek předává rektorský řetěz novému rektorovi ČVUT doc. Vojtěchu Petráčkovi, foto Jiří Ryszawy
      31. 27. 2. Slavnosti se zúčastnil mj. i nový prorektor pro rozvoj a strategie ČVUT doc. Petr Kordovský, pedagog Ústavu navrhování II FA ČVUT, na snímku Jiřího Ryszawého v horní řadě třetí zleva
      32. 27. 2. Přítomní vyslechli také slovo předsedy Akademického senátu ČVUT doc. Jana Janouška, foto Jiří Ryszawy
      33. 27. 2. Děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus opouští Betlémskou kapli, foto Jiří Ryszawy
      34. 15. 3. Olověný Dušan 2018, Lucie Koudelková z ateliéru Jaroš – Gonzales přebírá cenu za svůj návrh Veribailního policového systému, foto SPA
      35. 15. 3. Olověný Dušan 2018, představení členů architektonické poroty, foto SPA
      36. 15. 3. Olověný Dušan 2018, diskuze nad vítězným projektem Památníku tří odbojů Walberta Schmirlera z ateliétu Hradečný, foto SPA
      37. 15. 3. Olověný Dušan 2018, prof. Alena Šrámková, autorka návrhu nové budovy FA, obdržela cenu za celoživotní dílo, foto SPA
      38. 15. 3. Olověný Dušan 2018, Michal Liska a děkan FA prof. Ladislav Lábus představují "putovního" Dušana, foto SPA
      39. 13. 3. 2018. Vernisáže výstavy nejlepších rodinných domů zemí Visegradu 4 (2017) se vedle předsedy maďarské Obce architektů Andráse Krizsán Dla (druhý zprava) zúčastnil i děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus. První zprava prof. Jáno Stempel, vedoucí Ústavu navrhování I, první zleva Matej Šišolák, šéfredaktor revue Architect plus. Foto Veronika Ščerbanovská
      40. 13. 3. 2018. Po zastávce v Budapešti a Krakově poputuje expozice nejlepších maďarských, polských, slovenských a českých rodinných domů 2017 z Prahy do Košic a Bratislavy. Foto Veronika Ščerbanovská
      41. 13. 3. 2018. Putovní výstava nejlepších rodinných domů zemí visegrádské čtyřky 2017 se zastavila na pražské FA ČVUT již potřetí, foto Veronika Ščerbanovská
      42. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Zleva Josef Holeček (AS FA ČVUT a AS ČVUT), řečník - Jakub Peterka (FA ČVUT) a Dorota Konvalinková a Laďka Rýdlová, obě VŠCHT, foto Kateřina Skleničková
      43. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Myšlenkou studentů FA ČVUT bylo propojit v protestu studenty celého dejvického kampusu, foto Kateřina Skleničková
      44. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Zleva Standa Jeřábek (AS ČVUT), Josef Holeček (AS FA ČVUT a AS ČVUT) a Marek Wagner (FA ČVUT), řečník - prof. Zbyněk Škvor, prorektor ČVUT, Jakub Peterka (FA ČVUT), Dorota Konvalinková a Laďka Rýdlová, obě VŠCHT, foto Kateřina Skleničková
      45. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Jedno z hesel organizátorů z DAMU bylo: Měřte všem stejným metrem, foto Kateřina Skleničková
      46. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Podle vyjádření organizátorů z FA ČVUT obdrželi řadu kladných ohlasů od studentů, ale i od osob ve významných funkcích na univerzitě, foto Kateřina Skleničková
      47. 15. 3. 2018 VyjdiVen! Dejvická akce patřila mezi největší v republice – početnější stávky se uskutečnily snad jen před Rudolfinem a na náměstí Svobody v Brně, foto Petra Karnetová
      48. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, řešená lokalita Modřanského cukrovaru a okolí, procházka podél Vltavy v Modřanech. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      49. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, prohlídka lokality bývalého cukrovaru, v pozadí poslední památka na místní výrobu – zachovaný komín, území je opuštěné, zanedbané, železnice je málo využívaná. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávyz FA.
      50. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, společné foto všech tří ateliérů na schodech v Modřanech, Giuseppe Cina opřený o zábradlí, v popředí dole Radek Kolařík a Jiří Klokočka, dole v bílém kabátě Luca Lazzarini. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      51. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, studenti a pedagogové naslouchají Jaromíru Haincovi, přednášejícím o podmínkách a pravidlech zástavby lokality Modřanského cukrovaru podle vize Metropolitního plánu. Vlevo vpředu Jiří Klokočka, vpravo Giuseppe Cina. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      52. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, prezentace konceptu řešení lokality Modřanského cukrovaru studentek ateliéru Klokočka-Zdráhalová. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      53. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, Studenti naslouchají prezentaci kolegů, v křesle v popředí Giuseppe Cina. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      54. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, Situace v Modřanech. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      55. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, Situace v Modřanech. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      56. 5.4. - 7. 4. Workshop Ústavu urbanismu a Politecnico di Torino, Situace v Modřanech. Foto Jana Zdráhalová. Viz též rubrika Zprávy z FA.
      57. 11. 4. Opera v Sydney a její čínské inspirace, Prof. Chiu Chen-Yu představil nejznámější dílo Jørna Utzona v novém pohledu, foto Jiří Ryszawy
      58. 11. 4. Opera v Sydney a její čínské inspirace, po studiích na Tchaj-wanu, v New Yorku a Melbourne působí Chiu Chen-Yu na univerzitě Bilkent v Ankaře, foto Jiří Ryszawy
      59. 11. 4. Opera v Sydney a její čínské inspirace, studenti i pedagogové naslouchají přednášce, foto Jiří Ryszawy
      60. 13. 4. 2018. Čaj s rektorem, Vladimíra Hájková, rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus, tajemnice FA ČVUT Jana Tóthová, prof. Vladimír Soukenka, proděkan pro rozvoj a výstavbu doc. Jakub Vorel, doc. Antonín Pokorný, členka AS arch. Šárka Malošíková, arch. Dana Matějovská (zleva doprava), foto FOTES
      61. 13. 4. 2018. Čaj s rektorem, rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus, tajemnice FA ČVUT Jana Tóthová (zleva doprava), foto FOTES
      62. 13. 4. 2018. Čaj s rektorem, členka AS arch. Šárka Malošíková, doc. Antonín Pokorný, předseda AS FA ČVUT arch. Jan Sedlák, doc. Michaela Brožová (zprava doleva), foto FOTES
      63. 13. 4. 2018. Čaj s rektorem, prof. Vladimír Soukenka, rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, proděkan pro rozvoj a výstavbu FA ČVUT doc. Jakub Vorel (zprava doleva), foto FOTES
      64. 19. 4. 2018, Plečnikova Lublaň a Pražský hrad jako ukázky humanistické přestavby města. Prof. Ladislav Lábus a prof. Tomáš Valena diskutují před přednáškou, foto FOTES
      65. 19. 4. 2018, Plečnikova Lublaň a Pražský hrad jako ukázky humanistické přestavby města. Prof. Ladislav Lábus uvádí přednášku prof. Tomáše Valeny, foto FOTES
      66. 19. 4. 2018, Plečnikova Lublaň a Pražský hrad jako ukázky humanistické přestavby města. Prof. Tomáš Valena během přednášky v přednáškové síni Gočár, foto FOTES
      67. 19. 4. 2018, Plečnikova Lublaň a Pražský hrad jako ukázky humanistické přestavby města. Ukázka z nedávno vydané knihy prof. Tomáše Valeny O Plečnikovi, foto FOTES
      68. 26. 4. 2018, Sara Eloy: Space Perception, zahajující přenáška nového cyklu Science in Architecture, foto Jiří Ryszawy
      69. 26. 4. 2018, Sara Eloy: Space Perception. Eloy působí na lisabonské technice, kde vede multidisciplinární výzkumné středisko ISTAR-IUL, foto Jiří Ryszawy
      70. 26. 4. 2018, Sara Eloy: Space Perception. Architektka zkoumá tzv. „shape grammars“ v architektuře, foto Jiří Ryszawy
      71. 21. 5. – 27. 5. 2018, FA Nonstop 2018, tradiční týdenní maraton dokončování ateliérových prací, foto Jiří Ryszawy
      72. 21. 5. – 27. 5. 2018, FA Nonstop 2018, studenti měli k dispozici dílny s laserem, 3D tiskárnami a CNC frézou, foto Jiří Ryszawy
      73. 21. 5. – 27. 5. 2018, FA Nonstop 2018, probíhaly také konzultace, foto Jiří Ryszawy
      74. 21. 5. – 27. 5. 2018, FA Nonstop 2018, foto Jiří Ryszawy
      75. 21. 5. – 27. 5. 2018, FA Nonstop 2018, v ateliérech bylo stále živo, foto Jiří Ryszawy

      2. 10. Zahájení zimního semestru 2017/18 (foto J. Ryszawy)

      

    
    


Please wait …